wz

Rodokmen rodu Baudyšů

a

ostatních rodových větví

Rodokmen Soupis příjmení Historické mapy Fotografie Genealogie

Úvodní slovo:

          Tyto stránky se věnují privátní prezentaci genealogické práce. Naleznete zde rodokmen můj a mojí manželky. Stránky jsou určeny k nahlédnutí pro příbuzenské svazky.

         Při zpracovávání rodových větví jsem se zaměřil především na jména Baudyš, Baudisch-Scholze, Pitaš, Voráč, Pernica, Jakl, Teplý, Köhler a Vondrouš. Pokud jste se při Vaší genealogické činnosti setkali s těmito jmény, případně se naši předkové v minulosti překřížili, rád si s Vámi dané informace vyměním.

Tuto webovou stránku, jak mi to čas umožní, budu postupně aktualizovat o nové informace a fotografie.

 Původ jména a gramatické varianty:

         Původ jména pochází pravděpodobně odvozením od hlavního města Lužických Srbů „Budyšín“. Německý název pro toto město je „Bautzen“. Pravděpodobně došlo k propojení germánské a slovanské výslovnosti slova „Budyšín“ a následně tak bylo odvozeno jméno „Baudisch“ Psané gramatické varianty jména jsou „Baudyš, Baudiš, Baudisch“ a obdobné varianty jména jsou „Baudys a Baudis“.

         Při genealogickém pátrání jsem objevil další zajímavost. Údajně slovo „Budiš“ mělo staročesky význam slovního spojení „Buď slavný“. Domnívám se, že slovo „Budiš“ mohlo být základem pro jméno města „Budi(y)šín“.

        Kronika města Rtyně v Podkrkonoší a místní historické prameny uvádí skutečnost, že po konci třicetileté války se do dané oblasti přistěhovalo několik německých rodin a to zejména z oblasti Lužického Srbska. Ve výčtu přistěhovalých rodin je uveden taktéž rod Baudisch.

                                                                                                Ing. Jiří Baudyš